Účastníkům

Sdružení Tempus ludi, o.s. si klade za cíl pomáhat organizátorům veškerých neziskových aktivit směřujících k dramatickému ztvárňování postav, tedy larpů, dobrodružných a zážitkových her, společenských akcí, táborů a dalších volnočasových aktivit.

Aktivity zaštítěné naším sdružením musí:

  • splňovat daná bezpečnostní a hygienická kritéria,
  • vykazovat hospodaření se svěřenými penězi,
  • mít potřebná úřední povolení.

Díky Tempus ludi, o.s.

  • akce mají pojištěnu odpovědnost za škodu,
  • je možné zvýšit jejich úroveň prostřednictvím státních či mezinárodních grantů,
  • budou podpořeny zkušenostmi dlouholetých organizátorů.

Seznam námi zaštítěných aktivit naleznete v kategorii Aktuální akce.

Pokud se zajímáte o aktivity našeho sdružení a chtěli byste nás podpořit, můžete se stát Přítelem Tempus ludi, o.s. Více o výhodách této formy spolupráce se dočtete v sekci Přátelé.


Novinky

14.09.2011

Představujeme Vám nový web Tempus ludi, o.s. plný aktuálních informací....

10.09.2011

Tempus ludi, o.s. uvede svou hru Sen noci Svatojánské na 8. Larpvíkendu v Brně v termínu od 27.-30. 10. 2011....

05.09.2011

Tempus ludi, o.s. se bude významně podílet na celkové realizaci akce Hraj larp aneb Komorní podzim, která bude probíhat celý podzim roku 2011. Uvedeme zde také Sen noci Svatojánské!...