Členové

Akce, které pořádají nebo se na jejich organizaci podílejí členové tohoto sdružení, jsou připravované hlavně pro mladé lidi do třiceti let. Většinu z nich tvoří městské nebo společenské LARPy.
Seznam členů Tempus ludi, o.s.:

 • Běhounek Petr
 • Cermanová Tereza
 • Holendová Kateřina
 • Mejstřík Pavel
 • Mejstříková Pavlína
 • Mejstříková Renata
 • Růžička Petr
 • Soukupová Jana

Jak se stát členem Tempus ludi, o.s.

Pokud se chcete angažovat v tomto sdružení a osobně se podílet na jeho rozvoji, můžete se stát jeho Členem. Přijetí nového člena musí schválit dvě třetiny stávajících členů.

Členům sdružení nabízíme:

 • možnost podílet se na tvorbě nových zajímavých projektů
 • prostor pro seberealizaci v zajímavém kolektivu
 • možnost pasivní i aktivní volby do statutárních orgánů
 • možnost účasti na koncilu
 • sleva 10% na akce Tempus ludi, o.s. (asistent je osvobozen od hráčského poplatku)

Od členů očekáváme:

 • aktivní přístup při prosazování zájmu sdružení a zápal pro věc
 • ochota plnit úkoly, jimiž byl pověřen koncilem
 • ochota dělat asistenta akcím, tzn. umět vše potřebné pro tuto funkci (bezpečnostní podmínky pro daný typ akce, základy účetnictví, právní povědomí o věcech souvisejících s přípravou a vedením akce, přítomnost na přidělené akci)
 • placení členských příspěvků
 • dodržování termínů

Pokud se chcete stát členem tohoto sdružení, kontaktujte Kancléře sdružení.


Novinky

14.09.2011

Představujeme Vám nový web Tempus ludi, o.s. plný aktuálních informací....

10.09.2011

Tempus ludi, o.s. uvede svou hru Sen noci Svatojánské na 8. Larpvíkendu v Brně v termínu od 27.-30. 10. 2011....

05.09.2011

Tempus ludi, o.s. se bude významně podílet na celkové realizaci akce Hraj larp aneb Komorní podzim, která bude probíhat celý podzim roku 2011. Uvedeme zde také Sen noci Svatojánské!...